PANI

  • photo
  • video
  • print
  • shop
  • design

Krštenje se dešava samo jednom u životu, i sa sobom nosi religijsku simboliku. Fotograf tu simboliku treba da prenese na fotografije. U zavisnosti od Vaših želja i našeg dogovora, fotograf može zabeležiti i sve ono nakon samog čina krštenja, odnosno odlazak na proslavu nakon samog čina krštenja, tj ceo događaj.

GALERIJA

Sadržaj je zaštićen.